Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΟΣΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 1 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1066

1.- Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. υπ’ αριθ. 1058/19-07-2016, 1059/02-08-2016,  1060/24-08-2016, 1061/01-09-2016, 1062/20-9-2016, 1063/06-10-2016, 1064/03-11-2016, 1065/17-11-2016.

2.- Τροποποίηση της 4930/02-4-2012 απόφασης του Δ.Σ.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

3.- Έγκριση προγραμμάτων Βασικής εκπαίδευσης των «Κλάδων Τεχνικού Ελεγκτή & Υπεύθυνου Κυκλοφορίας» της Rail Cargo Logistics – Goldair.        
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

4.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζομένους συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

5.-Περιγραφή θέσεων εργασίας στη Δ/νση Κυκλοφορίας, σε εφαρμογή  της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

6.-Περιγραφή θέσεων εργασίας στη Δ/νση Συντήρησης Γραμμής, σε εφαρμογή  της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

7.-Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και Προσοντολόγιο στη Δ/νση Σιδηροδρομικών Συστημάτων & κωδικοποίηση αυτών σε εφαρμογή  της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
                 (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)          

8.-Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και Προσοντολόγιο της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία προστέθηκε στο ισχύον Οργανόγραμμα σε εφαρμογή  της αριθ.Φ8/44656/2148/19.10.2016 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)  

 9.- Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου