Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣΤης Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΠΕΠ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ομηρίδου Σκυλίτση, αριθμ. 19 και εκπροσωπείται νόμιμα. Π Ρ Ο Σ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.

------------------------------------------------------

Όπως αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι, η τραγική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος, έχει οδηγήσει του ιθύνοντες να μετέρχονται οιουδήποτε τρόπου και μέσου για την πραγματοποίηση των δρομολογίων, παραβλέποντας με κυνικό τρόπο την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και του επιβατικού κοινού. Τραγικό παράδειγμα αποτελεί η εκτεταμένη χρήση αυτοκινηταμαξών παλαιάς τεχνολογίας, υπό την ονομασία AEG 520'', γνωστά και ως "πεντάδυμα", τα οποία, ενώ αρχικά εξυπηρετούσαν τοπικά δρομολόγια, με ελάχιστες στάσεις (Αθήνα - Λιανοκλάδι, Θεσσαλονίκη - Φλώρινα και Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη), χρησιμοποιούνται πλέον κατεξοχήν για την πραγματοποίηση και άλλων, πολύ πιο απαιτητικών δρομολογίων.

Οι εν λόγω αυτοκινητάμαξες (αφού δεν πρόκειται για έλκοντες μηχανισμούς), αλλά για "μονοκόμματες" αμαξοστοιχίες, δυναμικότητας 5 βαγονιών, οι οποίες αποτελούνται από 20 θύρες εκατέρωθεν που ασφαλίζουν χειροκίνητα και απαιτούν την συνεχή επαγρύπνηση του προσωπικού έλξης, ενώ εξαιτίας της παλαιάς κατασκευής τους είναι πιο χαμηλές από τις αποβάθρες, με αποτέλεσμα να υφίσταται διάκενο, μεγαλύτερο των 60 εκ., με όλους τους γνωστούς κινδύνους. Και όλα αυτά σε ένα δρομολόγιο, όπως π.χ. το Αθήνα - Χαλκίδα, στο οποίο η προσέλευση του επιβατικού κοινού είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, ενώ αποτελείται από 36 στάσεις, η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας της αμαξοστοιχίας επαφίεται αποκλειστικά και μόνον στον υπερβάλλοντα ζήλο και ευσυνειδησία του μοναδικού συνοδού επί της αμαξοστοιχίας, (πάντα φυσικά σε συνεργασία με τον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας), ο οποίος όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατο να έχει την πλήρη εποπτεία επ' αυτής.

Για όλους αυτούς τους λόγους υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα  και επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά μας για την στελέχωση των επιβατικών αμαξοστοιχιών με δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του κλάδου Κίνησης και Ελέγχου αμαξοστοιχιών (προϊστάμενος αμαξοστοιχίας και συνοδός) εντός εκάστης αμαξοστοιχίας και ιδιαιτέρως σε αυτές αυτού του τύπου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της, αλλά και να απομακρύνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων ενόψει μάλιστα της ανωτέρω ιδιάζουσας κατάστασης.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι είμεθα πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση. Σε αντίθετη περίπτωση, σας τονίζουμε, ότι θα είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί από την αμέλειά σας αυτή, την οποία δεν πρόκειται πλέον να ανεχθούμε.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίουυ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παν. Κολοκοτρώνης                               Κων. Σκουτέλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου