Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Νεότερα για την προσαύξηση της αδείας

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε  από την αρμόδια Διεύθυνση μέχρι τις 07/05 θα χορηγηθεί το μισό (1/2) χρηματικό ποσό της προσαύξησης της αδείας. Επίσης αναφέρεται ότι το υπόλοιπο μισό θα καταβληθεί μέχρι την καταβολή του επιδόματος αδείας.
Σε ότι αφορά την ανάρτηση των αδειών του Προσωπικού στις έδρες, το Σωματείο έχει ζητήσει από την αρμόδια Διεύθυνση να το πράξει άμεσα όπως οφείλει.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Χωρίς τέλος τα προβλήματα. Λύσεις άμεσα!


Συνάδελφοι,

Με την υπογραφή της ΣΣΕ (2018-2020) θεωρήσαμε πως οι εργασιακές συνθήκες κ σχέσεις θα όδευαν προς βελτίωση. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα μας διαψεύδουν.

Η υπομονή που έχουμε επιδείξει σαν Σωματείο είναι προφανές πως πλέον εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Η Σ.Σ.Ε. δεν εφαρμόζεται σε αρκετά σημεία, ξεκάθαρα με ευθύνη της Διοίκησης, ενώ οι συνθήκες εργασίας δεν βελτιώνονται. Η έλλειψη προσωπικού και οι συνταξιοδοτήσεις πρόκειται  να επιφέρουν τεράστια προβλήματα στα δρομολόγια και στον προγραμματισμό αδειών των εργαζομένων, καθώς η υπόσχεση της εταιρείας να προβεί σε προσλήψεις το πρώτο 3μηνο του 19 δεν τηρήθηκε!(η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, με 26 άτομα δύναμη εξυπηρετεί 20 υπηρεσίες. Στο τέλος του μήνα η δύναμη θα μειωθεί στους 18!).

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του Σωματείου προς την Διοίκηση τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, τα προβλήματα αντι να λύνονται - οξύνονται, χωρίς να είναι ορατή η διάθεση από πλευράς της Διοίκησης  για την επίλυση των προβλημάτων, με σκοπό τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης.

Τελευταίο γεγονός είναι η μη πληρωμή της δικαστικής απόφασης για τις άδειες.Παρακάτω επισημαίνουμε κάποιες από τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νέα Σ.Σ.Ε., καθώς και επιμέρους προβλήματα :1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Είναι κοινός τόπος ότι το προσωπικό στον κλάδο των συνοδών δεν επαρκεί αριθμητικά για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και σε υπέρμετρη επιβάρυνση του ωραρίου εργασίας των συνοδών. Πολλοί συνοδοί εργάζονται χωρίς ρεπό ακόμα και για 30 συνεχείς ημέρες, με αποτέλεσμα να καταπονείται η υγεία τους .

Ζητάμε την πρόσληψη του αναγκαίου, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, αριθμού νέων συνοδών, προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η υπέρμετρη επιβάρυνση και καταπόνηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Παράλληλα ζητάμε να ληφθεί μέριμνα για τον ορθότερο προγραμματισμό της εργασίας των συνοδών, προκειμένου να επιμερίζεται σε όλους η επιπλέον εργασία και να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα ορισμένοι μόνο συνοδοί.2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους εργαζόμενους επί αμαξοστοιχιών καθώς και σε όσους εργάζονται σε μηχανοστάσια.

Παρά την πρόβλεψη για τη χορήγηση του επιδόματος σε όσους εργάζονται επί αμαξοστοιχιών, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνοδοί αμαξοστοιχιών που παρέχουν εργασία και επί αμαξοστοιχιών αλλά και σε γραφεία. Η διάκριση των εργαζόμενων αυτών και η αποστέρησή τους από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παρόλο που παρέχουν εργασία επί αμαξοστοιχιών και υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες αυτής, είναι αδικαιολόγητη. Περαιτέρω, ζήτημα έχει ανακύψει σε σχέση με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αναφορικά και με τους εργαζόμενους στα μηχανοστάσια, γι’αυτό ζητάμε την εξέταση κάθε περίπτωσης στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.3. ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 36 της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. η εταιρεία αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και υγείας των κυρίως ασφαλισμένων εργαζομένων της σε ποσοστό 100%. Η κάλυψη αυτή είχε εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., η οποία σύμφωνα με το άρθρο 51 αυτής προσδιορίστηκε στις 24.10.2018. Επομένως από τις 24.10.2018 η εταιρεία οφείλει να καλύπτει πλήρως το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης των εργαζομένων της για τους ειδικότερους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 36 (ζωή, ανικανότητα λόγω ασθένειας, λόγω ατυχήματος, ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη κλπ).

Παρά την πρόβλεψη για την κάλυψη του κόστους ιδιωτικής ασφάλισης των εργαζομένων από 24.10.2018, η εταιρεία, τον Νοέμβριο του 2018, δεν ανέλαβε το μηνιαίο κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης των εργαζομένων της – κυρίως ασφαλισμένων – οι οποίοι συμμετείχαν στο έως τότε ισχύον εταιρικό ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά αντίθετα παρακράτησε τα ασφάλιστρα και του Νοεμβρίου 2018 από τη μισθοδοσία τους.4. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σ.Σ.Ε. για όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας, εκτός από αυτούς που εργάζονται με βάρδιες, το ωράριο εργασίας μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 είναι 08:30 – 16:30, δίνεται δε η δυνατότητα ευελιξίας μιας ώρας στην αρχή ή το τέλος της εργάσιμης ημέρας, κατόπιν εγκρίσεως του οικείου προϊσταμένου, υπό την προϋπόθεση ότι οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας παρέχονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Παρά την θέσπιση της δυνατότητας ευελιξίας του παραπάνω ωραρίου, στις 21.11.2018 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 9329/18/Τ4 εγκύκλιο – οδηγία, στην οποία υπάρχει προφανώς αυθαίρετη και εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 14 της Σ.Σ.Ε., δηλώνοντας ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην αρχή ή στο τέλος της εργάσιμης ημέρας δίνεται μετά την έναρξη ή πριν τη λήξη του ωραρίου, δηλαδή, μετά τις 08:30 ή πριν τις 16:30  χωρίς στο άρθρο 14 της Σ.Σ.Ε. να υπάρχει καμία τέτοιου είδους περιοριστική αναφορά και πως η δυνατότητα ευελιξίας συμφωνήθηκε και προβλέπεται χωρίς όρους και περιορισμούς για χρονικό διάστημα μίας ώρας στην αρχή (πριν ή μετά) και στο τέλος (πριν ή μετά) του ημερήσιου ωραρίου. Η γραμματική διατύπωση του άρθρου είναι σαφής και μάλιστα η δυνατότητα ευελιξίας – πριν ή μετά την έναρξη και τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου συζητήθηκε εκτενώς κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της Σ.Σ.Ε και συμφωνήθηκε ως ρύθμιση κρίσιμη και σημαντική για την ομαλή μετάβαση στο νέο ωράριο και την εξυπηρέτηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των εργαζομένων, οι οποίες για πολλά χρόνια είχαν διαμορφωθεί με βάση το προηγούμενο ωράριο.5. ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Σ.Σ.Ε, η Εταιρεία ανέλαβε να χορηγήσει κάρτες ΟΑΣΑ για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα σταθερής τροχιάς για όλους τους εν ενεργεία εργαζόμενους εντός εξαμήνου.Παρόλο που το εξάμηνο δεν έχει παρέλθει πολύ φοβόμαστε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα προμηθευτούν στην ώρα τους τις κάρτες, καθότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι στιγμής για τη χορήγηση τους.6.ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 2018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συνάδελφοι μας έχουν ενημερώσει ότι έχουν υπόλοιπα κανονικής άδειας του έτους 2018 που η εταιρεία θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για την πληρωμή τους.7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με επίδομα των 500,00 € που προβλεπόταν από την προηγούμενη Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους με παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, το οποίο η διοίκηση αρνήθηκε να καταβάλει στους δικαιούχους γονείς τον Σεπτέμβριο του 2018, παρόλο που η προηγούμενη σ.σ.ε. συνέχιζε να ισχύει ως προς όλους τους όρους της, ευρισκόμενη στην τρίμηνη νόμιμη παράταση. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν στους δικαιούχους υπαλλήλους θεωρούμε πως στηρίζονται σε αυθαίρετη και εσφαλμένη ερμηνεία της προηγούμενης σ.σ.ε και έχουμεζητήσει την επίλυση του ζητήματος και την καταβολή του ως άνω ποσού στους υπαλλήλους που το δικαιούνταν τον Σεπτέμβριο του 2018, χωρίς ανταπόκριση.

Επίσης ζητάμε την ανάκληση της αυθαίρετης και αδικαιολόγητης απόφασηςτης Διοίκησης να παρακρατήσει από τη μισθοδοσία τριών συναδέλφων το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού που τους χορήγησε βάσει σχετικών αποδείξεων με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 19.8.2015, ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέν. Η εταιρία κατέβαλε στους συναδέλφους το παραπάνω επίδομα γνωρίζοντας πλήρως το σχετικό νομικό καθεστώς και αποδεχόμενη την καταβολή του. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για επίδομα που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, εκ παραδρομής και χωρίς γνώση και ευθύνη της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, ενόψει της σαφούς αμφισβήτησης σχετικά με την υποχρέωση των συναδέλφων να επιστρέψουν το παραπάνω επίδομα, η μονομερής παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού από τη μισθοδοσία τους είναι ανεπίτρεπτη. Ως εκ τούτου ζητήσαμε την ανάκληση της σχετικής απόφασής και σε κάθε περίπτωση την άμεση διακοπή της παρακράτησης του καταβληθέντος επιδόματος από τις αποδοχές των συναδέλφων και την επιστροφή των ποσών που η εταιρεία έχει μέχρι σήμερα παρακρατήσει.Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που μας απασχολούν, με τα προβλήματα να διογκώνεται καθημερινά, χωρίς να φαίνετε διάθεση επίλυσης από την μεριά της Διοίκησης.Συνάδελφοι,

Η υπομονή φτάνει στο τέλος της.

Ανταπόκριση στην λύση των προβλημάτων δεν φαίνεται να υπάρχει.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, για το Σωματείο μας η προσφυγή στα όργανα της Πολιτείας και ο αγώνας όλων μας για την ανάδειξη, και άμεση επίλυση, των προβλημάτων είναι μονόδρομος.

Δυστυχώς η μη τήρηση συγκεκριμένων όρων της  Σ.Σ.Ε. και η τεράστια έλλειψη Προσωπικού μας κάνει να παλεύουμε για τα αυτονόητα.

Είμαστε σίγουροι ότι ενωμένοι, με ξεκάθαρους και δίκαιους στόχους, θα έχουμε αίσιο αποτέλεσμα.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΒΑΣ. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ                           ΣΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Ευχαριστήρια επιστολή του Τσικρικά Ανδρέα

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους που μου συμπαραστάθηκαν με κάθε τροπο στο βαρύ πένθος μου και την δύσκολη οικογενειακή στιγμή που βιώνω εδω και τρεις μήνες και πλέον.
Εύχομαι υγεία σε όλους και οικογενειακή ευτυχία.                                                                          
                                                                                     Με εκτίμηση και σεβασμό.         
                                                                                           Τσικρικάς Ανδρέας.

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Σημαντική Ανακοίνωση για την Μισθοδοσία

Για άλλη μια φορά η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω του Προϊσταμένου της, φάνηκε αναξιόπιστη στην ενημέρωση που παρέχει στο Προσωπικό της Εταιρίας. Και αυτό γιατί ενώ μας είχε ενημερώσει πως η πληρωμή της μισθοδοσίας θα γινόταν στους παλιούς λογαριασμούς, με νέα απόφαση (λόγος για ανακοίνωση δεν γίνεται) ενημέρωνε "φίλους" πως η μισθοδοσία θα κατατεθεί και στην Alpha, για όσους έγκαιρα άνοιξαν λογαριασμούς, αλλά και στην Eurobank για τους υπόλοιπους. 

Ο διαχωρισμός των Εργαζομένων σε φίλους  και εχθρούς είναι ανεπίτρεπτος. 

Αναρωτιόμαστε ποιο είναι το κλίμα που επιθυμούν, όταν μάλιστα είναι εκπρόσωποι μιας εταιρίας (FSI) που στην Ιταλία έχει βραβευθεί για τις εργασιακές σχέσεις.

Παρ'όλα αυτά υπήρξε ενημέρωση πως για όσους έχουν υποχρεώσεις με την Τράπεζα που διατηρούσαν λογαριασμούς, θα έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν σε αυτήν. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα γιατί αφορά Συναδέλφους που εξυπηρετούν μέσω της μισθοδοσίας τους στεγαστικά δάνεια και άλλες σημαντικές υποχρεώσεις.