Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Εξουσιοδότηση προς το Σωματείο για τα μισθολογικά στοχεία των μελών του

Για την ορθή και ολοκληρωμένη εκπροσώπηση όλων των Συναδέλφων, θα θέλαμε να εξουσιοδοτήσετε το Σωματείο να λάβει γνώση των μισθολογικών στοιχείων σας. Πιο κάτω θα βρείτε μία φόρμα, την οποία ζητάμε να συμπληρωθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθεί  για τις ανάγκες της διαπραγμάτευσης για την Σ.Σ.Ε. Παρακαλείστε για την άμεση συμπλήρωση του ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΟ/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………… 

με Α.Μ. ……………δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ το Σωματείο μου (ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

 να λάβει γνώση όλων των μισθολογικών μου στοιχείων προκειμένου να τα

 χρησιμοποιήσει κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα Σ.Σ.Ε.                                            Ο/Η Εξουσιοδοτών
Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

Ενίσχυση των παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας - Ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΠ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με απόφαση που έλαβε το Προεδρείο του Σωματείου κατά την τελευταία συνεδρίαση του, η ΠΕΠ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωρά σε ενίσχυση των παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Όπως  άλλωστε είχαμε ενημερώσει από το ξεκίνημα του εγχειρήματος, περίπου ένα χρόνο πριν, οι παροχές του Ταμείου Αλληλοβοήθειας διαρκώς θα ενισχύονται με σκοπό την όσο το δυνατόν στήριξη των συναδέλφων μας.
Οι αποφάσεις για τις επιπλέον καλύψεις, πλέον αυτών που ήδη ισχύουν, για όλα τα μέλη είναι οι εξής:
·       Παροχή οικονομικού βοηθήματος ύψους 300,00 ευρώ σε περίπτωση εργατικού         ατυχήματος. Το βοήθημα θα δίνεται αμέσως μετά τη δήλωση του ατυχήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες.
·       Παροχή οικονομικής στήριξης ύψους 100,00 ευρώ για κάθε 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα.
·    Παροχή ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 30,00 ευρώ για κάθε ημέρα νοσηλείας σε νοσοκομείο, ανεξαρτήτου αιτίας. Οι ημέρες καθορίζονται με βάση το εισιτήριο και το εξιτήριο του νοσοκομείου και δεν συμπεριλαμβάνουν τις ημερήσιες νοσηλείες.
Επίσης γνωστοποιούμε πως συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή εισηγήσεων, ύστερα από την πρόσκληση που είχε απευθύνει δημόσια το Σωματείο μας προς όλα τα μέλη του. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα επεξεργάζεται όλα τα αιτήματα αποζημιώσεων, θα ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εισηγείται στο Δ.Σ. του Σωματείου την παροχή τυχόν αποζημίωσης.
                                                   Τα μέλη της εισηγητικής επιτροπής είναι:
Μηλιώνη Μαρία
Μουσκάτ Αικατερίνη
Μπόκου Αποστολία
Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις παροχές  του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, με σκοπό την πλήρη κάλυψη όλων των μελών του.
Τέλος ενημερώνουμε πως έπειτα από κάποια ζητήματα τεχνικής φύσης που είχαν προκύψει με την τράπεζα και αφορούσαν την αλλαγή της σύνθεσης του δ.σ. έπειτα από τις πρόσφατες εκλογές και τα οποία μόλις λύθηκαν, θα καταβληθούν τα οικονομικά βοηθήματα που οφείλονται άμεσα!

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση στα μέλη για Δ.Σ.


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α   Ε Ν Ω Σ Η  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ   Τ Ρ Α Ι Ν Ο Σ Ε


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1988
ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
      ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ:

ΚΑΝΙΓΓΟΣ  6- ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 10677  ΤΗΛ.   2103828970


ΓΡΑΦΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:


ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΤΗΛ.  2310221523

                  ‹‹ΜΕΛΟΣ  Π.Ο.Σ.  &  Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ››

___________________________________________________________________________                                                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 13-8-2018

                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                              ΤΗΣ Π.Ε.Π- ΤΡΑΙΝΟΣΕ Συνάδελφε,                Σε καλούμε να παρευρεθείς στην  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας,  που θα πραγματοποιηθεί στις 21/8/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00’, στην Αίθουσα συνεδριάσεων  στο κτήριο της Π.Ο.Σ.   (πλ. Κάνιγγος  , 4ος όροφος).

                
Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος σε παρακαλούμε να μας ειδοποιήσεις εγκαίρως.ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1.      Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2.      Γ.Κ.Κ.
3.      Λοιπά τρέχοντα θέματα

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               

                                     

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Π- ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   

                     ΒΑΣ. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ                                         ΣΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ