Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΠ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗΕΞΩΔΙΚΗ ΔIAΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

          Της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ (ΠΕΠ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ομηρίδου Σκυλίτση, αριθμ. 19 και εκπροσωπείται νόμιμα. Π Ρ Ο Σ

          Τον κο Φίλιππο Τσαλίδη, υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», κάτοικο Αθηνών, οδός Καρόλου, αριθμ.  1-3.

 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ


1.                Τον κο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κο Σπίρτζη.

2.               Την κο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κο Μαυραγάνη.

------------------------------------------------------------------------

          Όπως πολύ καλώς γνωρίζετε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.844.130/04-08-2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ενεκρίθη η κάλυψη μέρους της δαπάνης μετακίνησης (καυσίμων και διοδίων) πέντε υπαλλήλων / ελεγκτών της ΔΙΠΕΚΑΜ (μελών του Σωματείου μας) που έχουν έδρα το Κλιμάκιο του Κιάτου και διαμένουν στην Τρίπολη και την Καλαμάτα, ποσού 1.600,00 € κατ΄άτομο και κατ΄έτος.

          Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες παραβιάζετε αυθαίρετα την ανωτέρω απόφαση και αρνείσθε την καταβολή των εξόδων τους εν λόγω συναδέλφους μας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Παρά δε τις πλείστες διαμαρτυρίες μας τόσον προφορικά όσον και με επιστολές, δεν μας έχει δοθεί καμία επίσημη απάντηση μέχρι σήμερον, ενώ η σχετική απόφαση που διατάσσει την καταβολή εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ (!).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Διαμαρτυρόμεθα έντονα για την ανωτέρω παράτυπη, αυθαίρετη  και ανακόλουθη συμπεριφορά σας,

       Σας καλούμε, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσας προβείτε στην εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας και καταβάλετε τα έξοδα μετακίνησης στα μέλη του Σωματείου μας τόσον του τρέχοντος όσον και των καθυστερούμενων μηνών.

          Άλλως και παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, σας δηλούμε, ότι προσφύγουμε εναντίον σας στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά και σε εξωδικαστικές αρχές.

--------            Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κο Φίλιππο Τσαλίδη, υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017      Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

                                        
         ΠΑΝ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου