Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση

Για επικοινωνία και αποστολή σχολίων προς δημοσίευση peptrainose@gmail.com

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ ΟΣΕ 20/7/2017

Λάβαμε και δημοσιεύουμε από τον συνάδελφο Θανάση Λεβέντη, εκπρόσωπο εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αυριανής συνεδρίασης:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1086               1.-Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων  κατά τη δημοπρασία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 1604)
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
 2.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού Μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ, προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.013.180 κιλά περίπου (Σχάρες, Σιδηροτροχιές, Τελάρα & Στρωτήρες Μεταλλικοί)».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 40312) με αριθμό διακήρυξης 16010/1/25.05.2017 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφιστα-μένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.- Οργανόγραμμα.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5.-Ανακοινώσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου